1 dzień – 9 sierpień 2012

W dniach od 9 do 14 sierpnia 2012 r. odbyła się X Jubileuszowa dziękczynno–pokutna Pielgrzymka Rowerowa Dekanatu Andrychowskiego, której opiekunem duchowym był ks. Łukasz Górski pochodzący z Sułkowic – Łęgu, obecnie pełniący posługę katechetyczną w parafii pod Tulonem we Francji. Wszechstronną pomocą, szczególnie modlitewną służył również kleryk Piotr Rajda.

Tegoroczna pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej odbywała się pod hasłem „Kościół naszym domem”. Grupie andrychowskich pielgrzymów towarzyszyły również słowa „Moralność – nadaj życiu smak”.

W pielgrzymce rowerowej wzięło udział 74 pielgrzymów, w wieku od 3 do 74 lat. Prawdziwą ozdobą pielgrzymki była 7 osobowa rodzina państwa Gałoszów, którzy z dziećmi jeździli w dopiętych do rowerów przyczepach.

W pielgrzymce uczestniczyli pątnicy nie tylko z Andrychowa i okolicy, ale m. in. z Czech, Bielan, Kończyc koło Cieszyna, Jaroszowic, Rychwałdu, Żywca, Pisarzowic. Podczas 6 dni pielgrzymi przejechali ok. 360 km.

Do pielgrzymów andrychowskich dołączyła w Żarkach 15 osobowa grupa z Żywca podążająca na Jasną Górę również na rowerach prowadzona przez ks. Piotra Niemczyka.

Pielgrzymka Rowerowa rozpoczęła się Mszą Świętą o godzinie 7.00 w Kościele pod wezwaniem św. Macieja w Andrychowie. Podczas homilii padło pytanie: „Co nam potrzeba? Może modlitwy, a może miłości?”, tym samym ksiądz wzywał pielgrzymów do nieustannego czuwania, żarliwej i wytrwałej modlitwy, szczególnie za bliźnich oraz do przemiany grzechów w cnoty.

Wyjeżdżających z Andrychowa pielgrzymów żegnały władze miasta: burmistrz Tomasz Żak, zastępca burmistrza Agnieszka Perończyk – Adamek oraz przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski.

Pielgrzymi zostali podzieleni na 7 grup.  Trasa pielgrzymki do Częstochowy prowadziła przez: Wieprz, Zator, Krzeszowice, Czerną, Gorenice, Olkusz do Kluczy (nocleg – ok. 80 km) Pilicę, Włodowice, Leśniów, Żarki (nocleg – ok. 60 km), Biskupice, Olsztyn, Częstochowę (nocleg – ok.40 km). Trasa powrotna pokrywała się częściowo z trasą do Częstochowy i wiodła przez Olsztyn, Biskupice, Żarki (nocleg – ok. 40 km) Leśniów, Zawiercie, Łazy, Klucze (nocleg – ok.60 km), Olkusz, Lgotę, Wolę Dulowską, Zator i Andrychów (ok. 85 km).

Opracowanie: Jan Stawarz