3 dzień – 11 sierpień 2012

U stóp Jasnej Góry po powitaniu nas przez Ojców Paulinów, Biskupa Tadeusza Rakoczego, a także naszego proboszcza ks. Stanisława Czernika udaliśmy się na Błonia Częstochowskie, gdzie usłyszeliśmy, że w sercu Maryi zrodził się „Zamysł Boży”, by zaprosić nas na Jasną Górę. Jezus pragnie byśmy byli w samym sercu Boga, tam też jest jego Matka.

Każdy pielgrzym jest domownikiem tego miejsca i stąd płyną niewyczerpane łaski od Pana. O godzinie 14.00 odbyła się uroczysta Eucharystia dla 4 tysięcy pielgrzymów Diecezji Bielsko – Żywieckiej sprawowana przez biskupa Tadeusza  Rakoczego. Przypomniał on pątnikom, że Jezus przyszedł, aby przynieść życie. Krzyż to nie znak hańby, ale miłości dającej życie, miłości, która wszystko przetrzyma – prawdziwej miłości. Krzyż daje nadzieję, kładzie kres wszelkiemu cierpieniu, jest bramą do Boga. Pielgrzymka zaś, to życiowa wędrówka do domu Ojca, to otwarte praktykowanie wiary wraz z Maryją – Królową Polski.

Po Mszy Świętej zakwaterowaliśmy się w Domu Sióstr Miłosierdzia Bożego, w wolnym czasie oglądaliśmy wejście Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę, koncert pielgrzymów andrychowskich przy tak zwanej „fontannie”, a po nim uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Tu powierzaliśmy Pani Jasnogórskiej swoje życie, zdrowie, swoich bliźnich, radości, troski, cierpienia jakie niesie ze sobą życie rodzinne, praca, nauka i codzienność. Zawierzaliśmy wszystkie trudne sytuacje, problemy, grzechy, zranienia wobec których jesteśmy bezsilni i bezradni. Prosiliśmy o błogosławieństwo dla nas, dla naszych rodzin, bliskich i tych, których Pan stawia na naszej drodze.

Opracowanie: Jan Stawarz