4 dzień – 12 sierpień 2012

Nasz pobyt na Jasnej Górze zakończyliśmy w następnym dniu, uczestnicząc w Kaplicy Różańcowej we Mszy Świętej. W homilii ks. Łukasz Górski powiedział, że Jezus sam poszukuje swoich uczniów, nawet wśród niewierzących i innowierców, wzbudzając w sercach pragnienie i tęsknotę za Bogiem.

Eucharystia zaś jest żywym pokarmem na życie wieczne. Jezus w czasie pierwszej Mszy Świętej w drodze do Emaus ukazał się uczniom jako żyjący i dotknął ich serc swoją miłością. My też wraz z uczniami możemy prosić: „Zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił” (ew. św. Łukasza 24, 29) – przemieniaj i uzdrawiaj nasze serca, napełniaj nas wiarą, nadzieją, miłością, pokojem i radością.

Podczas Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich ks. Łukasz Górski podkreślił wartość łaski wiary i postaw wynikających z niej w życiu każdego człowieka. Wzywał do nawracania się każdego dnia, powierzania Bogu swoich słabości, grzechów, by On coraz bardziej wypełniał nas i nasze życie. Każdego dnia należy wybierać dobro, nie osądzać bliźnich, powstawać ciągle ze swoich upadków, by umierając dla siebie i dla świata zmartwychwstać do życia wiecznego.

Opracowanie: Jan Stawarz