5 dzień – 13 sierpień 2012

Wracając do Andrychowa, dziękowaliśmy Bogu za dar pielgrzymowania, za Eucharystię oraz za Sakrament Kapłaństwa. Księdzu Łukaszowi Górskiemu – przewodnikowi X Jubileuszowej Pielgrzymki Rowerowej – serdecznie dziękujemy za obecność na naszej pielgrzymce, za sprawowanie Eucharystii, modlitwę za nas, za słowa dotykające naszych serc, wskazówki na dalszą drogę do domu Ojca oraz za świadectwo własnej wiary i miłości do Boga.

Głównemu organizatorowi tegorocznej pielgrzymki i współorganizatorowi poprzednich pielgrzymek panu Pawłowi Rajdzie serdecznie dziękujemy za wytrwałość i koordynację wszelkich działań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem pielgrzymki rowerowej. „Jasnogórska Matko Kościoła, rozbudź wśród nas serca świętych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary, umacniaj miłość do Kościoła świętego, wyjednaj nam upragnione łaski. Jasnogórska Matko Miłosierdzia, módl się za nami, ufamy Tobie!

Opracowanie: Jan Stawarz