O pielgrzymce

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno-pokutnym. To wspólnota chrześcijańska w drodze,
którą łączy modlitwa i pasja do wędrowania czy jazdy na rowerze.

Pielgrzymowanie jest wpisane w życie człowieka. W sposób szczególny w życie człowieka wierzącego.

Chrześcijanie od wieków praktykują pielgrzymowanie jako jeden ze sposobów pogłębienia wiary w Boga,
przede wszystkim zaś jako swoiste przeproszenie za własne grzechy.

Celem pielgrzymki jest:
* ożywienie wiary
* wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi
* formowanie postawy chrześcijańskiej
* tworzenie wspólnoty między ludźmi
* nawiedzenie znanych sanktuariów oraz Ośrodków Kultu Maryjnego (Czerna, Leśniów, Jasna Góra)

Dodaj komentarz

Pamiętaj! twój e-mail nigdy nie będzie publikowany.