1 dzień – 2011

Proszę was: – abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, – abyście od Niego nigdy nie odstąpili, – abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka, – abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu” (fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej na krakowskich Błoniach, 1979 r.).

Jan Paweł II

Już od dziewięciu lat w krajobraz Andrychowa wpisał się widok pielgrzymów podążających na rowerach na Jasną Górę pod przewodnictwem ks. Zbigniewa Paprockiego. Grupa rowerowa licząca w tym roku 95 pątników, w tym dwóch kapłanów (ks. Zbigniew Paprocki, ks. Piotr Ryba – salwatorianin) oraz 5 Czechów wraz z pielgrzymami wyruszającymi z Andrychowa pieszo na Jasną Górę stanowiła jedną z 9 grup pielgrzymki diecezjalnej.

Opracowanie: Jan Stawarz

Dodaj komentarz

Pamiętaj! twój e-mail nigdy nie będzie publikowany.