3 dzień – 2011

Pielgrzymka Rowerowa rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem św. Macieja w Andrychowie sprawowaną przez kapłanów: ks. prof. Tadeusza Dzidka, ks. Proboszcza Stanisława Czernika, ks. Zbigniewa Paprockiego oraz ojca Piotra Rybę – salwatorianina, który wygłosił kazanie o nadziei chrześcijańskiej, o zaufaniu i bezgranicznym zawierzeniu miłości i miłosierdziu bożemu.

Pielgrzymując, codziennie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. W ciągu dnia śpiewaliśmy Godzinki do Najświętszej Marii Panny, odmawialiśmy Anioł Pański, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Różaniec. Wieczorem braliśmy udział w różnych zabawach, śpiewaliśmy pieśni pielgrzymkowe. Na zakończenie dnia modliliśmy się słowami Apelu Jasnogórskiego.

Nawiedziliśmy również Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin prowadzone przez ojców Paulinów, jedyne na świecie Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw. Jest to miejsce kultu religijnego uśmiechniętej Matki Bożej, a także cudów i łask udzielanych za jej wstawiennictwem. Można tu uzyskać błogosławieństwa dla małżonków, dzieci, rodzin, narzeczonych, matek brzemiennych, pielgrzymów oraz błogosławieństwa roczne i okolicznościowe. Tutaj też uczestniczyliśmy we mszy Świętej, po której Paulin odbywający nowicjat w bardzo ciekawy sposób przedstawił historię tego miejsca i dokonujących się w nim cudów.

Opracowanie: Jan Stawarz

Dodaj komentarz

Pamiętaj! twój e-mail nigdy nie będzie publikowany.