6 dzień – 2011

Księdzu Zbigniewowi Paprockiemu, zakochanemu w Jasnogórskiej Pani – przewodnikowi i organizatorowi już IX rowerowej pielgrzymki – serdecznie dziękujemy za wieloletnie świadectwo wiary, sprawowanie Eucharystii, naukę wytrwałej modlitwy, zawierzania swojego życia, swoich radości, trosk i trudnych spraw Niepokalanej, za miłość do Serca Jezusowego, modlitwę za nas, szczególnie do Anioła Stróża, za słowa poruszające nasze serca, prowokujące do ciągłego poszukiwania Boga i Jego miłości, odnajdowania Boga w bliźnich i dzielenia się miłością, radością i pokojem. Trudno sobie wyobrazić, by jubileuszowa X rowerowa pielgrzymka andrychowska odbyła się bez ks. Zbigniewa Paprockiego.

Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste poprzez serce Niepokalanej obdarz naszego Kapłana swą mocą i niepojętą miłością, uzbrój w cierpliwość i wyrozumiałość wobec ludzkiej słabości. Daj Mu niezłomne męstwo w walce z wszelkim złem. Naucz Go pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłym przewodnikiem na drogach ludzkich zwątpień i załamań. Zanurz Go w swojej świętości, aby Jego życie było ciągle żywym znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie. Święty Mikołaju poprzez ręce Maryi obdarz ks. Zbigniewa Paprockiego wszelkimi łaskami, darami Ducha Świętego i potrzebnymi charyzmatami do sprawowania posługi proboszcza w parafii w Pierśćcu.

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej
Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski! Stajemy przed Tobą Matko nasza, która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią. Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga, bezcennym darem Ojca Niebieskiego. Dana jako pomoc ku obronie Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko pośród nas. Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła wyjednujesz nam moce Boże przez długie wieki. Błogosławiona Bogarodzico Wspomożycielko, racz przyjąć ten korny hołd naszej wdzięczności. Ogrom Twojego przez wieki wstawiennictwa i otrzymane łaski budzą w nas nadzieję i pragnienie dalszej wierności Tobie, którą nieustannie nam przekazujesz: Cokolwiek wam każe mój Syn – czyńcie. Posłuszni Twojemu wezwaniu stajemy do pomocnej służby Kościołowi w rozwijaniu Chrystusowego Królestwa w Ojczyźnie naszej i świecie. Pragniemy wraz z Tobą wielbić bez końca Tego, który uczynił Ci tak wielkie rzeczy, że Błogosławioną zwą Cię wszystkie pokolenia. Jemu Cześć i Chwała na wieki. Amen.

Opracowanie: Jan Stawarz

Dodaj komentarz

Pamiętaj! twój e-mail nigdy nie będzie publikowany.